Doe eens goed gek
Facebook Twitter Instagram

Cookiebeleid NL

Beleid inzake cookies

Welkom bij www.goedgek.com. Deze site is het eigendom van Janssen-Cilag B.V.  Dit beleid inzake cookies is bedoeld om u te informeren over onze praktijken betreffende het verzamelen van informatie van u via cookies en andere traceringtechnologieën  als u onze website bezoekt.

Overzicht van de regels inzake toestemming voor cookies

Onder de wetgeving van de EU zijn organisaties die via websites cookies op de computers van bezoekers plaatsen, verplicht toestemming te vragen nadat ze duidelijke en uitgebreide informatie hebben verstrekt over hoe cookies op de websites worden gebruikt.

Om aan deze vereiste te voldoen, hebben we de volgende vier stappen genomen:

  1. Geïdentificeerd welke cookies en andere traceringtechnologie door deze website worden gebruikt, met welk doel ze worden gebruikt en aanverwante informatie, zoals wanneer ze vervallen en of ze eigen cookies zijn of die van derden.
  2. Beoordeeld in welke mate deze cookies inbreuk maken op de verwachtingen betreffende privacy van de bezoekers, gebaseerd op de in (i) hierboven verzamelde informatie.
  3. 'Duidelijke en uitgebreide' informatie verstrekt over websitecookies met het passende niveau van openbaarmaking dat overeenstemt met de mate van privacy-inbreuk van elk cookie (Zie de lijst met Cookie-instellingen).
  4. Een passende strategie vastgesteld om toestemming te verkrijgen voor websitecookies, waarbij rekening wordt gehouden met het type gebruik en de mate van privacy-inbreuk. Bepaalde types cookies kunnen in aanmerking komen voor juridische uitzonderingen en waar dit het geval is, is geen toestemming nodig voor deze cookies.

Toestemmingsstrategieën die op deze website worden gebruikt

Voor functionele cookies die nodig zijn voor het correct werken van de website alsook voor analytische technologieën die geen inbreuk hebben op de persoonlijke levenssfeer gebruiken wij impliciete toestemmingsstrategieën om toestemming aan te nemen waar bezoekers geen Cookies weigeren (of 'opt-out'), nadat duidelijke zichtbare toelichtingen over Cookies en eenvoudige, direct toegankelijke Cookie-instellingen op granulair niveau zijn verstrekt (Raadpleeg  de lijst met Cookie-instellingen). Op die manier kunnen bezoekers de Cookies accepteren waartegen ze geen bezwaar hebben en de Cookies weigeren die ze niet willen accepteren.

De toestemmingsstrategie die passend is voor elk bepaald type Cookie, is afhankelijk van de mate van privacy-inbreuk van dat Cookie. Hierbij wordt met het volgende rekening gehouden:

Voor Cookies waarvoor toestemming vereist is, volgen we een benadering met twee niveaus om goedkeuring van de bezoekers te krijgen:

Voorafgaande uitdrukkelijke toestemming voor Cookies en andere traceertechnologieën: Voor deze website hebben wij een voorafgaande uitdrukkelijke toestemmingsstrategie geïmplementeerd voor bepaalde Cookies of traceertechnologieën die verstuurd worden vanaf deze website.

Voorafgaande toestemming voor Websites bedoeld voor bezoekers met specifieke gezondheidszaken: Deze website is bedoeld voor bezoekers met specifieke gezondheidszaken. Omdat in de Europese Privacy wetgeving gezondheid gerelateerde gegevens als “gevoelig” wordt geclassificeerd , wordt het verzamelen van Cookie gegevens gezien als privacy-inbreuk. Daarom hebben wij een voorafgaande toestemmingsstrategie geïmplementeerd voor bepaalde Cookies die verstuurd worden vanaf deze website.

Cookie-gegevens op type, in plaats van op identiteit: Gezien het grote aantal Cookies dat vanaf websites verstuurd wordt,  worden Cookies op categorie ingedeeld (bijv. advertentiecookies, analytische cookies.)  Hierdoor worden de Cookie-gegevens eenvoudiger en gemakkelijker te begrijpen voor consumenten.

N.B. De lijst met Cookie-instellingen geeft informatie over de doelen, de duur van het actief blijven van de Cookie en verwijzingen naar hoe Cookies te weigeren

Koppelingen naar andere websites

Deze site kan koppelingen of verwijzingen naar andere websites bevatten. Denk eraan dat wij de Cookies/traceringstechnologie van andere websites niet  in beheer hebben, en dat dit beleid inzake Cookies niet van toepassing is op die website.

Hoe neemt u contact met ons op

Als u vragen, opmerkingen, verzoeken of bezorgdheden hebt met betrekking tot dit privacy beleid of de manier van  informatieverwerking op deze site, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Janssen-Cilag B.V. 
Graaf Engelbertlaan 75 
4837 DS  BREDA 

The Netherlands 

TEL 0800 242 42 42 

Wijzigingen van dit beleid inzake Cookies

Als dit beleid inzake Cookies wordt gewijzigd, wordt het herziene beleid gepubliceerd. De laatste herziening van dit beleid inzake Cookies was op [03FEB 2017].


 

 

Cookies / traceertechnieken  via Janssen-Cilag B.V. service providers en andere bedrijven (third party cookies)

Analytische cookies en technologieën

Doel

Vervaldatum

Hoe individueel te blokkeren

Google Analytics

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en de site te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in geanonimiseerde vorm, waaronder het aantal bezoekers van de site, vanaf welke adressen bezoekers op de site zijn gekomen en de pagina’s die ze hebben bezocht. De informatie kan gebruikt worden om online advertenties af te stemmen op uw waarschijnlijke interesses.

Sommige cookies die voor dit doel worden geplaatst, worden automatisch van uw apparaat verwijderd zodra u uw de browser sluit. Andere kunnen tot 24 maanden na uw laatste bezoek aan onze site op uw apparaat blijven staan.

Als u niet door Google Analytics gevolgd wilt worden, kunt u zich afmelden door naar https://tools.google.com/dlpag
e/gaoptout?hl=nl
te gaan.

         

 


 

 

Cookies / traceertechnieken via Janssen-Cilag B.V. (first party cookies)

Janssen-Cilag B.V.

Doel

Vervaldatum

Hoe individueel te blokkeren

Cookie name: has_js

Deze cookie beschermt tegen cross site request forgery. Deze cookie bevat willekeurige reeks waarden.

De cookie die voor dit doel werd ingesteld zal na 23 dagen automatisch verwijderd worden.

U kunt uw browserinstellingen veranderen om deze cookies te accepteren of te weigeren. Omdat de methode daarvoor van browser tot browser verschilt, moet u voor meer informatie in het Help-menu van uw browser kijken.

Cookie name: SESScookie-compliance-accepted-level

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om onze site goed te laten werken. Ze stellen ons in staat om onze site te beveiligen en efficiënt weer te geven.

De cookie die we voor dit doel plaatsen, wordt één maand na uw laatste bezoek aan onze website automatisch van uw apparaat verwijderd.

U kunt uw browserinstellingen veranderen om deze cookies te accepteren of te weigeren. Omdat de methode daarvoor van browser tot browser verschilt, moet u voor meer informatie in het Help-menu van uw browser kijken.

Cookie name: SESScookie-

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om onze site goed te laten werken. Ze stellen ons in staat om onze site te beveiligen en efficiënt weer te geven.

Wanneer een gebruiker een browser venster opent en naar de site surft, wordt een session cookie bewaard. Deze wordt verwijderd wanneer de browser sluit. Een nieuw session id wordt in een cookie bewaard wanneer de gebruiker opnieuw een browser venster opent en naar de site surft.

U kunt uw browserinstellingen veranderen om deze cookies te accepteren of te weigeren. Omdat de methode daarvoor van browser tot browser verschilt, moet u voor meer informatie in het Help-menu van uw browser kijken.

  

 Deze website is bedoeld voor bezoekers uit Nederland en België.
© Janssen-Cilag B.V. en © Janssen-Cilag NV 2015 - PHNL/PSY/1014/0004
Deze site wordt onderhouden door Janssen-Cilag B.V. en Janssen-Cilag NV die als enige verantwoordelijk zijn voor de inhoud.
Laatst gewijzigd op: 15-05-2018